Centrum Medycyny Sportowej

przychodnie.plPrzychodnie

,  pediatra

piątek 18.10.2019

Centrum Medycyny Sportowej
Centrum Medycyny Sportowej

Centrum Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5 02—034 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

poniedziałek-piątek 7.30-19.30, sobota 9.00-13.00

Centrum Medycyny Sportowej

Centrum Medycyny Sportowej

W Centrum Medycyny Sportowej spotkacie Państwo wyjątkowych specjalistów, przy pomocy których można dowiedzieć się więcej o stanie swojego zdrowia i możliwych do zastosowania terapiach. Nasi specjaliści poprowadzą także proces leczenia Państwa urazów i schorzeń.

medserwis.pl
Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2002 roku. Jedną z podstawowych dziedzin działalności Centrum jest opieka zdrowotna. W naszej nazwie ze starannie przemyślanego wyboru znalazła się "medycyna sportowa". Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych specjalności medycznych, wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny ortopedii czy rehabilitacji jak i fizjologii czy dietetyki. Przedmiotem zainteresowania medycyny sportowej jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychoruchowego ludzi uprawiających sport oraz profilaktyka i leczenie schorzeń będących następstwem tej działalności. Osiągnięcia medycyny sportowej, która musi leczyć skutecznie i "szybko" Rekordzistów, Mistrzów i Olimpijczyków wykorzystujemy dla dobra naszych pacjentów.
W naszym Centrum są również świadczone usługi innych specjalności takich jak: chirurgia ogólna i naczyniowa, chirurgia plastyczna, chirurgia ręki, dermatologia, ginekologia, interna, laryngologia, neurochirurgia, neurologia, okulistyka i reumatologia.

Świadczenia zdrowotne są realizowane przez NZOZ COMPLEX MEDICAL SYSTEM:

to Centrum Medyczne świadczące kompleksowe usługi zdrowotne z zachowaniem należytej staranności, według ustalonej metodyki i aktualnej wiedzy medycznej. COMPLEX MEDICAL SYSTEM to ośrodek o szerokim profilu działania jednak szczególnie rozwijający się w specjalnościach zabiegowych zwłaszcza ortopedii. W klinice są poradnie specjalistyczne, w których udzielane są konsultacje przez wysokiej klasy specjalistów, bardzo dobrze wyposażona i zatrudniająca wysoko wykwalifikowaną kadrę rehabilitacja, zakład diagnostyki obrazowej (USG, RTG, EMG, EEG), laboratorium analityczne oraz blok operacyjny i oddział szpitalny. Wszystkie działania wykonujemy wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników. Zostaliśmy szczególnie wyróżnieni, bo właśnie w naszej klinice po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowej została wszczepiona kolagenowa łąkotka przez dr n. med. Konrada Słynarskiego pod okiem prof. Williama Rodkeya z USA.

Nasza Wizja

Nadrzędnym celem polityki Centrum jest kompleksowe dostarczanie usług medycznych z zachowaniem należytej staranności, według ustalonej metodyki i aktualnej wiedzy medycznej.

Nasza Misja

Dążenie do rozpoznania potrzeb i spełnienia oczekiwań Klientów jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań poprzez osiągnięcie następująco sformułowanych celów:
Pełnej realizacji usług medycznych (konsultacje lekarskie, diagnostyka, leczenie operacyjne, rehabilitacja) zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i aktualnego stanu wiedzy medycznej na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania Klientów.
Doradztwo i unowocześnianie metod leczniczych.
Zachowanie i przestrzeganie zasady poufności oraz ochrony praw własności naszych Klientów.
Zapraszam do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.
Jednocześnie dziękuję tym, którzy już to zrobili i są naszymi pacjentami.
Dziękuję za okazane nam zaufanie.
Prezes Zarządu
Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o.
Maryla Gałczyńska

Zespół lekarzy i specjalistów Centrum Medycyny Sportowej to wyjątkowy team.
Dogłębna wiedza, ogromne doświadczenie oraz długie lata współpracy pozwoliły na wypracowanie charakterystycznej dla naszej kliniki praktyki leczenia i prowadzenia pacjentów.

Lekarze specjaliści:
Interniści
Laryngolodzy
Anestezjolodzy
Okuliści
Ortopedzi
Reumatolodzy
Medycyna pracy
Medycyna sportowa
Chirurdzy
Traumatolodzy
Neurochirurdzy
Neurolodzy
Diabetolodzy
Radiolodzy
Urolodzy

Profile poszczególnych specjalistów >>
Centrum Medycyny Sportowej to ośrodek o szerokim profilu działania jednak szczególnie rozwijający się w specjalnościach zabiegowych zwłaszcza ortopedii.

Staw kolanowy:
- artroskopia kolana,
- osteotomia guzowatości,
- szycie łąkotki,
- przeszczep łąkotki implantem kolagenowym,
- rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, bocznego, przyśrodkowego,
- rekonstrukcja więzadła rzepki,
- przeszczep chrząstki (z hodowli własnej chrząstki pacjenta),
- endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego

Staw skokowy:
- artroskopia stawu skokowego,
- odbarczenie i rekonstrukcja ścięgna Achillesa,
- rekonstrukcja więzadeł bocznych.

Staw barkowy:
- artroskopia barku,
- rekonstrukcja stawu obojczykowo-barkowego,
- niestabilność op. Bencarta,

Staw łokciowy:
- artroskopia łokcia,
- odbarczenie łokcia tenisisty/golfisty,

Nadgarstek:
- odbarczenie zespołu kanału nadgarstka,
- przykurcz Dupuytrena,
- zespół nerwu łokciowego,
- entezopatie,
- uszkodzenie ścięgien i nerwów obwodowych

Stopa:
- paluch koślawy (hallux), palce młotkowate, szponiaste,
- ostrogi piętowe, kostki dodatkowe,

Biodro:
- artroskopia biodra,
- endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego,
- kapoplastyka

Kręgosłup:
- dyscectomia endoskopowa,
- usztywnienie kręgosłupa ze stabilizacją transpelikularną + PLIF,
- dynamiczna stabilizacja kręgosłupa,
- stabilizacja złamań odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa,
- ruchoma proteza dysku lędźwiowego,
Wykonujemy badania z zakresu Medycyny pracy o których mowa w art. 229 Kodeksupracy oraz badania lekarskie specjalistyczne i psychologiczne, których mowa w ustawiez dnia 06 września 2001r., badania konsultacyjne lub badania dodatkowe zgodne z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.

Zapewniamy pełny zakres badań oraz testów psychologicznych !!!

Testy Psychologiczne umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników. świadczymy usługi z zakresu psychologii pracy: badania kierowców, badania operatorów, badania do pracy na wysokości, badania na broń, sędziów, prokuratorów

Badania dla kierowców:
• kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• instruktorów nauki jazdy
• kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję
badania umożliwiają dokonanie oceny predyspozycji w zakresie: intelektu, temperamentu/osobowości, czasu reakcji, widzenia głębi, umiejętności oceny prędkości, widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie
Badania dla operatorów:
• operatorów suwnic
• koparek
• wózków widłowych
• oraz osób pracujących na wysokości
badania dotyczą diagnozy: intelektu, osobowości, czasu reakcji, widzenia przestrzennego

Badania na posiadanie broni przeprowadzamy dla:
• osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
• kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego
• osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263, Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246., Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536., Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.
Diagnostyka


- Laboratorium
- USG
- RTG
- EEG
- EMG
- MRI
- Rezonans Magnetyczny 3T
- Pracownia prób wysiłkowych i wydolnościowych

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl